Thursday, August 26, 2010

Kulturstipend!


Monday, August 23, 2010

Thursday, August 19, 2010


Wednesday, August 18, 2010

Shocking evidence!

From the documentary ..

The movie reveals how the Norwegian government has conspired to keep the existence of trolls secret from the world .. Finally the truth comes out!

Monday, August 16, 2010

Matintervju fra i sommer.


Friday, August 6, 2010

Intervju fra i vår, i Drammens Tidende.


Fikk ikke tak i dette før nå.

Thursday, August 5, 2010