Monday, May 2, 2011

Sproingprisnominert.

Jeg har den glede å meddele at jeg er nominert til Sproingprisen. Vurderingen kan leses her, og man kan stemme i venstre hjørnet. På Serienett har debatten begynt allerede, med påpekninger om at jeg har vært nominert som beste debutant en gang før.

Det stemmer at jeg er nominert som beste debutant før, for Sebastián, og selv om jeg selvsagt er takknemlig for begge nominasjonene, vil jeg også si meg enig i noen snodige valg.

Ingen av oss debutanter er debutanter. Muligens kan vi defineres som det innenfor vedtektene, men hvorfor ikke bare putte et verk under den generelle kategorien, og heller skille stripeserier fra lengre serier? Et verk burde måles opp mot alle andre utgitte verk, om det er gamle eller nye travere som står bak. Nå fremstår debutantprisen som en uviktig kategori, som om man ikke når helt opp, hovedkategorien norsk fremstår som et kompromiss uten fokus. Hvordan man her vurderer Fagprat opp mot Varulvene i Montpellier er for meg helt uforståelig. Og hvor er Fiske, Kverneland, Nielsen og Manuele Fior? Alle fremragende skapere med nye ting i fjor. Manuele vant både Årets Vakreste Boks tegneseriekategori og pris for beste album i Angouléme i januar.

Kategoriene i Sproingprisen har vært diskutert før, og det er naturlig siden tegneseriescenen i Norge utvikler seg til stadighet, det ville utvilsomt være en fordel for Sproingprisen, om den ønsker fremtidig tyngde, å omdefinere kategoriene i tråd med denne utviklingen. Det vil i fremtiden bare komme til flere og flere, og mer og mer gammelt materiale vil bli utgitt på nytt. Å la kun disse tre kategoriene representere alt som utgis i landet, er å redusere prisen til en trivialitet, noe som er synd med tanke på ansennieteten den etterhvert har oppfostret.

Uansett ønsker jeg alle nominerte lykke til, måtte den beste vinne, og ikke den med flest internettvenner.

h.

No comments: